Nádherný detail v hmlovine Pelikán – IC5070 (HST)

Táto fotografia známej emisnej hmloviny je iba časťou hmloviny Pelikán. Hmlovina Pelikán je súčasťou väčšieho komplexu hmlovín v  regione Severnej Amerike (NGC 7000) v súhvezdí Labute.

Telescope ASA 10″ F/3.6 10N ASTROGRAPH OTA
Focal length 900 mm
Mount G53f
Imaging camera Atik 460EX mono
Guiding cameras Lodestar X2 -Autoguider
Guiding optics ASA 10″- OAG
Focal reducers ASA 3″ Wynne Corrector 0,85x
Constellations Cygnus
Distance cca.2000 light years
RA center 20h 51′ 32″
DEC center +44°26′ 42″
Location taken Slovakia
Date taken 08/2019
Pixel scale 1.04 arcsec/pixel
Filters Astronomik Ha 6nm ,
Astrodon OIII 5nm,
Astrodon SII 5nm,
Exposure 24 x 600 sec.BIN1 Ha filter
32 x 600sec.BIN1 OIII filter
14 x 600sec.BIN1 SII filter
Total exposure 11,7 hours
Processing software PixInsight, CCD Inspector

Objekt IC 5070 bol zachytený pomocou filtrov Narrowband.
(Vodík-alfa – H-α 6 nm, Síra – SII 6 nm, Kyslík – OIII 5 nm)
Tu vidíte niekoľko hodín jednotlivých obrázkov, ktoré sa spracúvajú spojením v HST (Narrowband in Hubble Palette).
Výsledný pobrázok si môžete pozrieť vyššie.